Persbericht: Geslaagde opening Golfcentrum Uithoorn

Ruim tweehonderd mensen hebben zaterdag 23 september de officiële opening van Golfcentrum Uithoorn bijgewoond. Met een stralende zon en een strakblauwe lucht waren er diverse activiteiten. Naast vele golfmogelijkheden was er een wijnproeverij. Bij de stand van Cobra kon ieder niet alleen het modernste materiaal proberen maar ook de eigen techniek volledig laten analyseren om zodoende met materiaalaanpassingen het maximum aan resultaat bereiken.

In zijn openingstoespraak sprak Ron Pieters, adviseur en voorzitter van diverse commissies van Golfcentrum Uithoorn, zijn bewondering uit voor het resultaat van de inspanningen van het golfcentrum op het gebied van de kwaliteit van de baan en het enthousiasme van de gebruikers. Ralph Schreutelkamp, als directielid en pro schetste een fraai toekomstbeeld van baan en golfcentrum, Bart Blom, als directielid en pro, bedankte de vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen, en de diverse trouwe sponsors.

De wethouder van Sport, mevrouw Ria Zijlstra, sprak in haar toespraak haar verbazing uit over wat er allemaal bereikt was en hoe fraai het er allemaal uitzag. Ook sprak zij instemmend en lovend over het karakter van Golfcentrum Uithoorn dat het laagdrempelig is, niet elitair en een levendig sociaal gebeuren kent. Aangezien de wethouder politiek ook verantwoordelijk is voor het gehele maatschappelijk gebeuren was zij zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die het golfcentrum heeft voor gehandicapten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, evenals voor stage- en leerprojecten binnen het beroepsonderwijs. Golfcentrum Uithoorn is dan ook uitgenodigd om met de gemeente Uithoorn tot concrete afspraken te komen.

De baan werd om half twee formeel geopend door de bal die de wethouder sloeg vanaf de afslag van de eerste hole. Onder luide toejuichingen wist zij de bal, na enige oefenslagen redelijk recht naar de hole te slaan.

Meer dan vijftig spelers hebben in de ochtend, waarin vooral de recreatieve spelers aan bod kwamen, en in de middag, waarin vele topspelers uit de regio hun opwachting maakten, hun rondje gelopen. Als uiteindelijke winnaar kreeg Adri Koster, die een rondje liep -met zes slagen beneden haar gemiddelde- in 33 slagen, de grote wisselbeker uit handen van Jeroen Posthuma, die als directielid/pro en topspeler, de wedstrijden strak leidde. Aart Stijntjes werd tweede met vier slagen beneden zijn gemiddelde.

Na de prijsuitreikingen was er wederom veel gelegenheid om de initiatiefnemers en oprichters van Golfcentrum Uithoorn te feliciteren. Vanwege het fraaie weer en de uitgebreide wijnproeverij was het goed toeven hierbij.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twaalf + 6 =